Jac verhuur Hoogezand
PARTY- & EVENEMENTENVERHUUR

Menu

Verhuurt alles voor een geslaagde party!

~ Tafels, stoelen, servies & glas, tenten en aankleding ~

Privacy verklaring

Inleiding
Jac Verhuur (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met ons via het telefoonnummer 0598-350 850.

Wie is Jac Verhuur?
Wij verhuren party- artikelen en tenten.
Wij zijn gevestigd aan de A. Einsteinlaan 7 in Kolham.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Bedrijfsnaam, indien van toepassing contactpersoon / voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

- Administratie en dienstverlening
In onze administratie houden we bij welke bedrijven gebruik maken van de diensten van Jac Verhuur, met daarbij de relevante contactpersonen.

- Nieuwsbrieven
Wij versturen geen nieuwsbrieven.

- Verbetering Jac Verhuur dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening maken wij gebruik van Google Analytics.

- Bijzondere gegevens:
Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens, namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via 0598-350 850. De rechten zijn:

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Jac Verhuur: het uitvoeren van onze doelstelling. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de website van Jac Verhuur zijn soms verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Jac Verhuur is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de website van Jac Verhuur. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door Jac Verhuur website en hun functionaliteit:

Functionele cookies:
Analytische cookies (Google Analytics):
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). Bewaartermijn is 2 jaar.

Jac Verhuur maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Jac Verhuur website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Jac Verhuur inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Jac Verhuur website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Jac Verhuur website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Jac Verhuur website optimaal werkt.

Het IP-adres
- technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
- vanaf welke pagina je op de Jac Verhuur website bent gekomen;
- wanneer en hoe lang je de Jac Verhuur website bezoekt of gebruikt;
- het ip-adres ter voorkoming van spam inzendingen;

Social cookies
Wij maken geen gebruik van social cookies (zoals Facebook, Twitter of LinkedIn)

Verwijderen van cookies
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser (meestal menu / instellingen / geschiedenis - privacy)

Hoogezand, 18 mei 2018

Meubilair

Tafels
Banken
Stoelen
Statafels

Tafellinnen

Tafellinnen
Verlichting
Verwarming
Podium
Accessoires

Servies

Bestek
Serviesgoed
Glaswerk
Keukenapparatuur

Tenten

Showroomtent
Pagodetent
Partytent
Vloerdelen

Overig